Các dấu hiệu đầu tiên của thai kỳ là gì?

Quy tắc của bạn có một vài ngày cuối năm? Bạn có ốm nghén? Hoặc bạn không thể ngăn cản bạn ăn vặt cả ngày? Các triệu chứng của thời kỳ mang thai là

Ở Lyon sự khác biệt một trường trung học và trường đại học

Các thủ phủ của vùng Rhône-Alpes là một ví dụ tốt về hợp tác . Trong Lyon , nơi mà các trường đại học chuyển đến XIX thứ thế kỷ, trường học lớn cũng